1. Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden reguleren de verkoop van producten van Maison Hayoit via de website.

Ze bepalen eveneens de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoop.

Ze zijn van toepassing op alle bestellingen die door een klant geplaatst worden via de webshop op de website van Maison Hayoit.

De klant erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden voor hij een bestelling plaatst en aanvaardt ze volledig wanneer hij een bestelling plaatst in de webshop.

Het feit dat de klant een product bestelt dat te koop aangeboden wordt in de webshop van Maison Hayoit houdt volledige aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. De klant erkent hiervan kennis genomen te hebben via een doorklikovereenkomst voor hij zijn bestelling plaatst.

Maison Hayoit houdt zich in elk geval het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar verbindt zich ertoe te verzekeren dat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling dezelfde zijn als de voorwaarden die de klant op het moment van registratie aanvaard heeft.

De algemene verkoopvoorwaarden worden aangevuld door de algemene gebruiksvoorwaarden en het handvest persoonlijke levenssfeer. Wanneer de klant een account aanmaakt om een bestelling te kunnen plaatsen, wordt hij geacht de algemene gebruiksvoorwaarden en het handvest persoonlijke levenssfeer te aanvaarden via een doorklikovereenkomst op de daartoe bestemde plaats.


2. Identiteit van het bedrijf

Deze algemene voorwaarden reguleren de onlineverkoop van de producten die op deze website aangeboden worden door:

Maison Hayoit, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1420 Braine l’Alleud, rue de la Graignette 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer KBO 0414.501.190.

E-mail : info@hayoit.com


3. Eigenschappen van de producten en beschikbaarheid
    
Maison Hayoit stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie over de producten die in de webshop te koop aangeboden worden volledig en waarheidsgetrouw is. Maison Hayoit zal indien nodig onvolledige of foutieve informatie aanvullen of verbeteren.

De volgende informatie is beschikbaar voor elk product dat in de webshop te koop aangeboden wordt:

-    Naam van het product,
-    Foto('s) van het product,
-    Beschrijving en samenstelling van het product,
-    Beschikbare maat en kleur,
-    Eventuele wasvoorschriften,
-    Prijs.

Maison Hayoit streeft ernaar de kleuren van de producten zo goed mogelijk in overeenstemming met de werkelijkheid weer te geven. De kleuren op de foto's kunnen echter altijd licht verschillen aangezien dit afhangt van de kwaliteit van het computerscherm. Maison Hayoit kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen op het scherm precies overeenstemmen met de realiteit. De kleuren op de foto's hebben dus geen contractuele waarde.

De bestellingen die in de webshop geplaatst worden, zijn geldig voor zover de voorraad strekt.

Maison Hayoit kan de producten die te koop aangeboden worden op elk moment wijzigen in functie van beperkingen opgelegd door leveranciers, onverminderd de bestellingen die de klant geplaatst heeft.

De producten zijn in overeenstemming met de van kracht zijnde Belgische wetgeving.


4. Aanmaak van een account door de klant

Elke klant die een bestelling wil plaatsen via de webshop moet eerst een account aanmaken.

De klant vult het daartoe voorziene formulier in en verstrekt de volgende informatie: naam en voornaam, e-mailadres, facturatiegegevens, leveringsadres en telefoonnummer.

Bij deze registratie wordt de klant eveneens geacht de algemene gebruiksvoorwaarden en het handvest persoonlijke levenssfeer te aanvaarden. Ze zijn een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden. De klant doet dit door het daartoe voorziene vakje aan te vinken.

    
5. Sluiten van een overeenkomst en plaatsen van bestelling(en)

Om een bestelling te plaatsen selecteert de klant de artikels die hij wenst te kopen en geeft de gewenste maat, kleur en hoeveelheid aan. Deze artikels worden aan zijn winkelmandje toegevoegd.

Hij kan de details van de artikelen in zijn mandje bekijken om eventuele fouten recht te zetten.

De winkelmand bevat de referentie van het geselecteerde product, de naam, de maat, de gekozen kleur en de prijs in euro, inclusief alle belastingen. De klant wordt op de hoogte gebracht van de leveringskosten bij de bevestiging van de bestelling.

Wanneer de klant de producten geselecteerd heeft en aan het mandje toegevoegd heeft, bevestigt hij de inhoud van het mandje en kan hij vervolgens de bestelling plaatsen. Daarvoor klikt hij op de knop “Bestelling met betaalverplichting.”
De klant wordt vervolgens geleid naar een pagina waarop de details en de prijs inclusief belastingen van de geselecteerde producten en de leveringskosten voor deze bestelling opgesomd worden.
De klant duidt het leverings- en facturatieadres van zijn keuze aan. De factuur kan naar een ander adres dan het leveringsadres gestuurd worden. De klant selecteert dan eveneens hoe hij wenst te betalen.

Om de bestelling te voltooien en de betaling uit te voeren, moet de klant de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden door het vakje aan te vinken.

Om de betaling uit te voeren, bevestigt de klant de bestelling door op de knop “Nu betalen” te klikken.

Elke bestelling die geplaatst wordt, houdt dus de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden en het handvest persoonlijke levenssfeer in, onverminderd de bijzondere contractuele voorwaarden die tussen de partijen overeengekomen zouden zijn.

Het contract wordt gesloten wanneer Maison Hayoit de betaling ontvangen heeft. Eens deze stap voltooid is, is de verkoop definitief, onder voorbehoud van de uitoefening van het herroepingsrecht, dat neergelegd is in artikel 9 van deze voorwaarden, door de koper.
Maison Hayoit bevestigt vervolgens onverwijld ontvangst van de bestelling via e-mail naar het adres dat de klant opgegeven heeft. De e-mail bevat een overzicht van de bestelling en de verstrekte persoonsgegevens. De klant ontvangt eveneens een e-mail wanneer zijn bestelling verzonden wordt.
Maison Hayoit verbindt zich er in elk geval toe om de bestelling zo snel mogelijk te behandelen.

Als verkoper behoudt Maison Hayoit zich echter het recht voor om de bestelling op te schorten of te annuleren of om te weigeren aan de klant te leveren indien hij niet betaald heeft, minderjarig is, bij een verkeerd adres, bij fraude of poging tot fraude bij het gebruik van de website, bij lopend betalingsgeschil met de klant of alle andere problemen met de account van de klant tot het probleem opgelost is.

Bovendien kan Maison Hayoit niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen uitvoeren en leveren van de bestelling indien de klant onopzettelijk verkeerde informatie verstrekt zou hebben.


6. Prijs

De prijzen van de artikels die te koop aangeboden worden in de webshop zijn aangeduid in euro (€), inclusief alle belastingen (inclusief btw) maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden aangegeven en bijkomend gefactureerd voor de klant de bestelling voltooit.

De van toepassing zijnde tarieven en belastingen zijn diegenen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. Elke verandering in het van toepassing zijnde btw-tarief wordt automatisch doorgevoerd in de prijs van de producten die door Maison Hayoit in de webshop verkocht worden.

Tijdens periodes met aanbiedingen kan de klant slechts van de aanbieding genieten wanneer hij zijn bestelling voltooit tijdens de duur van de aanbieding.
 

Maison Hayoit behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen en ze dus online aan te passen.


7. Betaling en modaliteiten
Alle bestellingen moeten betaald worden. De bestellingen moeten in euro betaald worden, met inbegrip van alle belastingen. Eventuele bankkosten zijn ten laste van de klant, ook bij een terugbetaling.
Maison Hayoit blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling ontvangen is.

De klant kiest voor één van de volgende betalingswijzen om de betaling uit te voeren:
-    Visa,
-    Mastercard,
-    Bancontact.

De klant garandeert aan Maison Hayoit dat hij over de nodige machtigingen beschikt om op de gekozen manier te betalen en erkent dat de hiervoor verstrekte informatie als bewijs geldt van zijn instemming met de verkoop en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de bestelling.

Maison Hayoit aanvaardt geen tegoed- of cadeaubonnen online. Indien de klant een tegoed- of cadeaubon heeft, wordt hij vriendelijk verzocht naar één van de fysieke winkels te gaan.

Maison Hayoit gebruikt het beveiligde betaalmiddel STRIPE. De veiligheid van de betaling is gegarandeerd door de authenticatie van de koper en de vertrouwelijke behandeling van de gegevens.

In de strijd tegen internetfraude kan informatie inzake de bestelling uitsluitend voor verificatie van de bestellingen, betalingswijzen en de identiteit van de klant overgemaakt worden aan derden die door de wet bevoegd verklaard zijn of aangeduid werden door Maison Hayoit. Maison Hayoit kan hiervoor identificatiegegevens vragen.  
    

8. Levering

Eens de bevestiging van de bestelling ontvangen is, stelt Maison Hayoit alles in het werk om haar klanten zo snel mogelijk te leveren.

Leveringen vinden enkel plaats op Belgisch grondgebied. De leveringstermijn in België is ongeveer 3 tot 5 werkdagen (met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen) onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen.

Levering is gratis voor bestellingen vanaf 75€. Onder dit bedrag bedragen de leveringskosten 7,50€.

De kosten kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De van toepassing zijnde verzendingskosten worden opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

De door de klant bestelde producten zullen, overeenkomstig deze voorwaarden, geleverd worden op het leveringsadres dat de klant aangeduid heeft bij zijn bestelling. De klant kan zijn bestelling ook gratis ophalen in één van de winkels van Maison Hayoit.

Maison Hayoit werkt met een externe vervoerder (Bpost) en wijst elke verantwoordelijkheid af voor laattijdige levering, verlies van het pakket of defect aan het pakket (pakket beschadigd, geopend, enz.).

Indien het pakket niet geleverd kon worden omwille van afwezigheid van de klant of van de bestemmeling van de bestelling, wordt een afwezigheidsbericht achtergelaten. Hiermee kan het pakket binnen de 14 dagen opgehaald worden in het postkantoor dat vermeld wordt op het afwezigheidsbericht.

Indien het pakket niet afgehaald werd in deze periode, wordt het teruggestuurd naar Maison Hayoit en wordt het bedrag van de bestelling, min de verzendingskosten, aan de klant terugbetaald op een door Maison Hayoit gekozen manier. De verkoop wordt dan geannuleerd. De klant aanvaardt dit nadrukkelijk via deze voorwaarden.
    


    9. Omruilen en terugzending

Het product of de producten moet(en) teruggezonden worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling van de goederen. Producten die na deze datum teruggestuurd worden, worden niet meer aanvaard.

De kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de klant.

De klant moet de oorspronkelijke doos gebruiken voor de terugzending. Hij moet het artikel/de artikelen ongebruikt en ongewassen terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking, zodat het/ze opnieuw verkocht kan/kunnen worden. Het prijsetiket moet intact zijn.

Maison Hayoit kan de terugbetaling tegenhouden tot het product/de producten ontvangen werden of de klant bewijs geleverd heeft dat hij het product/de producten verstuurd heeft.

Maison Hayoit kijkt eerst de staat van de teruggezonden artikelen. Pas daarna voert Maison Hayoit de terugbetaling uit of wordt een andere maat of kleur verstuurd.

Maison Hayoit betaalt aan de klant alle bedragen die voor de aankoop betaald werden terug, met inbegrip van de leveringskosten voor bestellingen vanaf 75 €. Onder dit bedrag zijn de leveringskosten ten laste van de klant.

Maison Hayoit voert de terugbetaling uit binnen de 14 dagen die volgen op de datum van ontvangst van het teruggezonden pakket via de betalingswijze die bij de aankoop gebruikt werd.

De kosten voor de terugzending van het pakket worden echter niet terugbetaald.

De terugbetaling vindt plaats op de rekening verbonden met de kaart die gebruikt werd voor de initiële aankoop.

De klant of eventueel de bestemmeling van de bestelling zendt het bestelde product/de bestelde producten terug naar het adres van de maatschappelijke zetel van Maison Hayoit.

Hij kan het product/de producten in kwestie ook terugbrengen naar één van de winkels van Maison Hayoit (Etterbeek, Ukkel, Genval, Waterloo, Stokkel, Waver, Nijvel, Bascule) mits voorlegging van een aankoopbewijs voor het teruggebrachte product (bijvoorbeeld een e-mail die de bestelling bevestigt, factuur). Het nummer van de bestelling moet bij het product/de producten gevoegd worden.

Alle risico's verbonden met het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant of van de bestemmeling van de bestelling.

De klant duidt aan dat het een terugzending is en over welke producten het gaat.
Eens Maison Hayoit het pakket ontvangen heeft, wordt het terugzendingsproces verdergezet.

Omruilen kan enkel voor hetzelfde artikel. Indien de klant het artikel wil omruilen voor een ander model, kan het artikel teruggezonden worden. Er moet daarna een nieuwe bestelling geplaatst worden.

De klant geeft op de leveringsbon de maat en/of kleur van de artikelen aan die hij wil omruilen.

Indien de maat en/of kleur niet meer beschikbaar is, betaalt Maison Hayoit het artikel terug.

De omruiling kan uitgevoerd worden in één van de winkels van Maison Hayoit in België of via Bpost.

De procedure voor omruiling is dezelfde als voor terugzending.


10. Bewijs

De databank van Maison Hayoit bevat bewijs van de communicatie tussen de klant en Maison Hayoit en van bestellingen en betalingen. Deze databank wordt bijgehouden in de informaticasystemen van Maison Hayoit in redelijk veilige omstandigheden. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager en worden als bewijsmiddelen beschouwd.


11. Waarborg
Maison Hayoit waarborgt de conformiteit van de producten of diensten van het contract overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment waarop het contract gesloten wordt.
De aansprakelijkheid van Maison Hayoit is hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de laatste factuur.
Indien de klant een probleem heeft met één van de producten, wordt hij verzocht om Maison Hayoit te verwittigen per e-mail naar info@hayoit.com. De klant moet een aankoopbewijs voorleggen en ervoor zorgen dat het artikel aan Maison Hayoit bezorgd wordt, hetzij via een winkel hetzij via de post. Maison Hayoit voert dan intern een controle uit en deelt haar beslissing mee via e-mail naar het e-mailadres van de klant.

12. Bescherming van gegevens
 
Maison Hayoit waarborgt de klant bescherming van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het handvest persoonlijke levenssfeer dat op de website beschikbaar is.

Maison Hayoit zamelt bepaalde persoonsgegevens in zoals de naam en voornaam, het adres en e-mailadres.

Zij worden enkel verwerkt voor interne doeleinden, met name om bestellingen zo goed mogelijk te kunnen verwerken en het beheer van klantenrelaties en de dienst marketing (gebruikerservaring, statistieken) te verbeteren.

Maison Hayoit garandeert dat deze informatie niet doorgegeven of verkocht wordt aan derden.

Maison Hayoit verbindt zich ertoe om de van toepassing zijnde wetgeving ter zake te respecteren, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


13. Overmacht

Indien Maison Hayoit niet in staat is om een bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren omwille van onvoorziene omstandigheden buiten haar wil, is er sprake van overmacht.

In dat geval wordt de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de volledige duur van het geval van overmacht. Maison Hayoit brengt de klant zo snel mogelijk op de hoogte.

Indien de overmacht aanhoudt voor meer dan 90 dagen zonder onderbreking, hebben alle partijen van het contract het recht om het contract eenzijdig te verbreken per aangetekende brief aan de andere partij.


14. Scheidbaarheid van de bepalingen

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van één van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen. Maison Hayoit behoudt zich het recht voor om de onwettelijke of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met gelijkaardige draagwijdte.


15. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
 
Klachten van klanten over deze algemene verkoopvoorwaarden moeten gericht worden aan Maison Hayoit per e-mail naar info@hayoit.com.

Wanneer bij geschillen geen voorafgaande minnelijke schikking bereikt kan worden, wordt het geschil voor de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Maison Hayoit gebracht.